Đoàn thanh niên xã Thổ Bình, lan tỏa công trình

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê” do Ban Thường vụ Huyện đoàn Lâm Bình phát động. Trong thời gian qua Đoàn thanh niên xã Thổ Bình, đã vận động đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân ở các thôn bản, phát động phong trào hiến đất, quên góp tiền, ngày công để xây dựng lắp đặt các cột đèn chiếu sáng để thắp sáng đường quê.

Lâm Bình khơi dậy sức mạnh đoàn kết

Từ việc tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là trong thực hiện xây dựng ...

Chuyển biến ở Làng Chẩu

- Trong vòng 3 năm (2018 - 2020) thôn người Dao Quần trắng Làng Chẩu, xã Thắng Quân (Yên Sơn) hoàn toàn thay đổi. Khác xa với hình ảnh những con ...

Ðiện về sáng bản vùng cao

Hương sắc mùa xuân đang lan tỏa khắp các bản làng, thôn, xóm. Năm nay, 80 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở thôn Thài Khao, xã Yên Lâm, ...

TIẾN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đến hết năm 2020, xã Tiến Bộ đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được ...

Xuân mới Thài Khao

- Trước kia, khi màn đêm buông xuống, Thài Khao chìm trong bóng tối. Đâu đó thấp thoáng những ánh đèn yếu ớt do người dân bắt điện từ nguồn nước lần ...