Không khí sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024

Tháng Giêng là tháng khởi đầu của một năm mới, cũng là tháng bắt đầu cho mọi công việc. Ngay sau những ngày vui tết, đón xuân, bà con nông dân tại các địa phương lại nô nức ra đồng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo khí thế sôi nổi, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã đề ra.