Điện lực Tuyên Quang đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới

Nhằm bảo đảm cung cấp điện, đáp ứng tiêu chí số 4 về Điện cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, những năm qua Công ty Ðiện lực Tuyên Quang đã tập trung cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp nông thôn, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân và đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lưới điện khu vực nông thôn.

Tăng tốc trên mỗi công trình

Những tháng đầu năm 2024, các công trình hạ tầng cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền ...