Sản xuất nông nghiệp tạo đà cho huyện vùng cao Na Hang phát triển

Với việc tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, huyện Na Hang đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,65%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 47 tỷ đồng.

Bún khô ngũ sắc Đà Vị đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường (Nguồn ảnh: Tuyên Quang Online)

Thành tựu nổi bật nhất của huyện Na Hang trong thời gian qua chính là thực hiện tốt các mô hình, dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện đã xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch chi tiết để thực hiện, tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh; phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết đảm bảo chất lượng, giá trị gia tăng cao và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi từng bước xây dựng và phát triển các vùng hàng hóa, có quy mô phù hợp; một số cây trồng, vật nuôi đặc sản, có lợi thế như cây chè Shan tuyết, cây lúa nếp đặc sản, cây rau trái vụ, cây dược liệu, gà thả đồi, lợn đen, cá đặc sản… được đẩy mạnh sản xuất theo hướng chú trọng vào nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác áp dụng khoa học kỹ thuật vào đầu tư sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Qua đó, giúp huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,95% năm 2023.

Thực hiện kế hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, thời gian qua Na Hang đã tập trung thực hiện tốt công tác khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vùng lòng hồ sinh thái Na Hang. Toàn huyện có trên 8.371 hộ chăn nuôi; trên 105 hộ, 02 hợp tác xã, 03 doanh nghiệp tham gia vào nuôi trồng thủy sản với 1.092 lồng cá các loại, trong đó số lồng nuôi cá đặc sản 731 lồng. Sản lượng năm 2023 đạt trên 1.300 tấn. Để phát triển thủy sản bền vững, huyện Na Hang đã tăng cường công tác tuyên truyền các hộ gia đình, Tổ hợp tác, Hợp tác xã tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Phát triển hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng gắn với quản lý và truy xuất nguồn gốc kết hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản góp phần tích cực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương phát triển.

Những năm qua, các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang đã đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao đời sống người dân. Toàn huyện hiện có 44 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 372 thành viên tham gia. Na Hang đã tập trung hỗ trợ phát triển các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hợp tác xã tham gia các dự án sản xuất liên kết theo mô hình chuỗi giá trị; khuyến khích các Hợp tác xã tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm mới, sản phẩm chế biến,, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế, tiềm năng của địa phương.

Với mục tiêu góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân cũng như giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Hang đã triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, giúp nhiều đối tượng tiếp cận được nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Để đảm bảo nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, Ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn và thực hiện trả lãi và gốc của người vay. Từng bước đổi mới phương thức cho vay, đơn giản hóa quy trình thẩm định hồ sơ, rút ngắn thủ tục để nguồn vốn ưu đãi đến tay các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng. Đến nay, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt gần 280 tỷ đồng với trên 7.000 khách hàng. Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực nâng cao đời sống nhân dân cũng như góp phần giảm nghèo, thay đổi diện mạo tại huyện vùng cao Na Hang.

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Trong những năm qua Hội Nông dân huyện Na Hang đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền. Phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho hội viên nông dân nhằm nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng về quy mô giá trị, sản phẩm nông nghiệp có định hướng cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tập huấn khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức giúp hội viên nông dân tiếp cận nhanh hơn và ứng dụng hiệu quả vào sản xuất. Hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Quỹ hỗ trợ nông dân. Hàng năm, trung bình có gần 5.000 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hoạt động của tổ chức Hội và hội viên nông dân trên địa bàn huyện Na Hang đã đóng góp quan trọng vào thay đổi của địa phương, đưa Na Hang ngày càng phát triển.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt. Đến nay, toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Hệ thống giao thông nông thôn được ưu tiên đầu tư, đến nay có 100% xã có đường nhựa hóa đến trung tâm xã; bê tông hóa đạt 98%. Có 28 sản phẩm OCOP, 02 sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý (chè Shan Tuyết Na Hang; Rượu ngô Men lá Na Hang); 08 sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản, Na Hang còn quan tâm, chú trọng khai thác tiềm năng về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ. Mỗi năm, huyện thu hút trên 229 nghìn lượt khách du lịch.

Mặc dù, là huyện vùng cao không có nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp, nhưng ngành công nghiệp ở Na Hang vẫn đạt được kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.423,2 tỷ đồng; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,24%; lĩnh vực thương mại được quan tâm đầu tư phát triển; toàn huyện có 50 doanh nghiệp, 1.260 hộ kinh doanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu luân chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Cùng với đó, công tác giáo dục, đào tạo việc làm, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được huyện quan tâm.

Những thành tựu huyện Na Hang đạt được trong thời gian qua đã tạo ra những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng nông thôn mới, tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; khai thác có hiệu quả Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình gắn với phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, huy động mọi nguồn lực để phát triển du lịch, dịch vụ.

Na Hang phấn đấu đến năm 2025 đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 1.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 98%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/người/ năm; có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; 70% số trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4%/năm... Đồng thời, phấn đấu đưa thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025./.

Nguyễn Văn Hiệp/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục