Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 03-07-2017 đến ngày 09-07-2017)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2        
Thứ 3        
Thứ 4        
Thứ 5        
Thứ 6        
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác khác