Phát triển kinh tế theo mô hình Tổ hợp tác

Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn ở Tân Tạo Tổ hợp tác (THT) từ lâu đã trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững, giúp các hộ sản xuất cùng nhau liên kết, ổn định đầu ra của sản phẩm, nâng cao thu nhập. Trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, nhiều mô hình THT đã được hình thành và phát huy hiệu quả. Trong đó có THT chăn nuôi gà Tân Tạo.

Sơn Nam nâng cấp tiêu chí giao thông

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, thời gian qua xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận ...