Chiêm Hóa phát triển các sản phẩm OCOP

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được huyện Chiêm Hóa tích cực triển khai. Mỗi xã có ít nhất một sản phẩm chủ lực tiến tới xây dựng thương hiệu, liên kết mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Thổ Bình nâng cao thu nhập nhờ trồng lạc

- Xã Thổ Bình có diện tích trồng lạc 2 vụ lớn nhất huyện Lâm Bình với gần 300 ha, sản lượng ước đạt hơn 2.000 tấn lạc tươi/năm. Xã đang phát triển ...

Gà đồi Thác đất

- Từ ước nguyện mang thịt gà “leo đồi” vươn xa, người nông dân thôn Thác Đất, xã Minh Dân (Hàm Yên) đã quyết tâm xây dựng thương hiệu “Gà đồi Thác ...

Giúp hộ nghèo an cư

- Thực hiện Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo có nhà dột nát, xã Tân Tiến (Yên Sơn) đã tập trung triển khai bảo đảm đúng đối tượng, minh ...