Nỗ lực thực hiện tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tại tỉnh Tuyên Quang, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, thực hiện thành công công tác xây dựng NTM.

Tăng tốc trên mỗi công trình

Những tháng đầu năm 2024, các công trình hạ tầng cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền ...