Đa dạng hình thức hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế

Định hướng, tư vấn cho hội viên nông dân phát huy những tiềm năng, thế mạnh ở địa phương; tín chấp hỗ trợ cho vay các nguồn vốn; phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… là những hoạt động mà Hội nông dân xã Lang Quán, huyện Yên Sơn đang tích cực triển khai thực hiện nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế theo mô hình Tổ hợp tác

Tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn ở Tân Tạo Tổ hợp tác (THT) từ lâu đã trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững, giúp các hộ sản xuất cùng nhau ...

Sơn Nam nâng cấp tiêu chí giao thông

Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, thời gian qua xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận ...