Hợp tác xã phát huy vai trò kinh tế trong xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, đến nay, nhiều mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhất là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đã phát huy vai trò trụ đỡ cho kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, tạo sự chuyển biến cho sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn.

Cây dâu tây bén đất Thái Long

- Bởi vẻ đẹp, màu sắc và hương vị của nó mà trái dâu tây được coi là một trong những biểu tượng của tình yêu ngọt ngào với tên gọi “trái tình yêu”. ...