Nông thôn khởi sắc, nông nghiệp sinh thái - hữu cơ, nông dân giàu có

Nông thôn mới không chỉ tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn, mà cái mới còn thấm vào đời sống nông dân, sản xuất nông nghiệp cũng tiếp cận với nhiều cái mới. Sản xuất hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu và được xem là hướng đi bền vững của nền nông nghiệp hiện đại, do đó ngành Nông nghiệp Tuyên Quang đang hỗ trợ người nông dân chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, góp phần giải quyết những vấn đề tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất…

Ông Đường vận động làm đường

- Ở Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương), nhiều người vẫn thường gọi ông Mai Tiến Đường bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Đường đã có ...