Sơn Dương thực hiện có hiệu quả Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2021-2025, huyện Sơn Dương đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thực hiện bê tông hóa 152,8 km đường giao thông nông thôn, 99,5 km đường nội đồng và 30 cầu trên đường giao thông nông thôn. Thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, các địa phương được Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống và chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê máy trộn bê tông 20 triệu đồng/km đối với đường thôn, 15 triệu đồng/km đối với đường nội đồng; kinh phí cho công tác quản lý 2 triệu đồng/km. Nhân dân tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, máy, thiết bị phục vụ thi công, vật tư, vật liệu và tự tổ chức thi công công trình đảm bảo chất lượng.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, cấp uỷ, huyện Sơn Dương đã nhanh chóng xây dựng Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Cấp uỷ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực của nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện.

Tuyến đường liên thôn dài hơn 1 km nối liền từ trung tâm xã vào thôn Cầu Quất và thôn Đồng Hoan, xã Tú Thịnh được hoàn thành là niềm mong mỏi bấy lâu của bà con nơi đây. Để thực hiện bê tông hóa tuyến đường này đảm bảo mặt đường rộng 5m, mọi việc tưởng như sẽ gặp nhiều khó khăn, khó có thể thực hiện theo đúng kế hoạch bởi không những người dân phải đóng góp công sức, tiền của mà khi làm đường có rất nhiều hộ nằm dọc hai bên phải tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu... Nhưng với sự quyết tâm cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, tâm lý người dân nên cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là các thôn có tuyến  đường đi qua đã nhanh chóng phổ biến, tuyên truyền, vận động, giải thích đến người dân để nhân dân đồng tỉnh ủng hộ, tích cực tham gia. Nhờ đó, có nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất và công trình trên đất vì sự phát triển của địa phương.

Còn đây là con đường bê tông dài hơn 1800m có chiều rộng 5m vừa được bà con nhân dân ở thôn Đồng Hoan. Được biết thôn chỉ có 81 hộ với trên 300 nhân khẩu. Để có con đường này, người dân trong thôn đã ủng hộ đến hơn 300 triệu đồng trong khi cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Để có kết quả đó, phải nói đến vai trò của Chi bộ đảng trong thôn đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là việc bàn bạc thống nhất với từng hộ dân về cách làm, mức đóng góp... và trên tinh thần cán bộ, đảng viên là những người tiên phong đi trước nên đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Chung tay, góp sức của các cấp, các ngành cùng bà con nhân dân thôn Đồng Hoan, xã Tú Thịnh làm đường giao thông nông thôn

Ý Đảng hợp lòng dân, nên việc thực hiện đạt được sự đồng thuận. Đến nay các tuyến đường giao thông nông thôn của xã Tú Thịnh đã được bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định của tiêu chí Giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Thành công nhất ở đây là dựa vào sức dân để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, nội đồng. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, xã đã huy động nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng cùng công sức vật liệu để bê tông hóa các tuyến đường liên thôn liên xã. Giao thông đi lại thuận tiện, là động lực để bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập.

Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong - đó chính là phương châm hành động của cấp ủy chính quyền huyện Sơn Dương khi triển khai thực hiện. Mặc dù đời sống của bà con nhân dân còn khó khăn, việc huy động đóng góp không phải là chuyện dễ. Nhưng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động  chủ trương làm đường giao thông nông thôn là chủ trương lớn, nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nên nhiều hộ dân dù còn khó khăn, vất vả nhưng khi chủ trương đến, họ sẳn sàng góp tiền, thậm chí hiến đất để làm đường mà không đòi hỏi tiền đền bù. Nhờ vậy, việc huy động mọi nguồn lực đóng góp trong nhân dân đã trở nên thuận lợi hơn khi người dân đã đồng lòng.

Có thể nói, yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì của cả hệ thống chính trị và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phong trào đã huy động được sức mạnh nội lực trong nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cở sở Đảng ở cơ sở. Sau gần 03 năm thực hiện, Sơn Dương không chỉ được đánh giá là địa phương tiên phong trong việc huy động đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội mà còn là một huyện thành công trong việc thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn. Có thể nói, đây là một thành công của Sơn Dương trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức lan tỏa đến từng thôn, hộ gia đình.

Không chỉ hoàn thành sớm mục tiêu so với kế hoạch, mà điểm quan trọng nhất là Sơn Dương đang thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện gắn với việc thực hiện các đề án, nghị quyết đã đề ra. Bên cạnh đó, huyện cũng đã minh bạch trong phân phối nguồn vốn; cán bộ từ huyện đến xã đều gương mẫu và đồng hành với người dân, tích cực tuyên truyền cho người dân thấy rõ lợi ích khi tham gia làm đường giao thông nông thôn. Kết quả của những việc làm đó đã tạo thêm niềm tin rõ rệt cho người dân.

Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn đã mở ra một hướng mới cho kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của tỉnh Tuyên Quang nói chung và huyện Sơn Dương nói riêng. Để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, huyện Sơn Dương đang tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo diện mạo mới cho  khu vực nông thôn của huyện sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025huyện Sơn Dương đạt huyện nông thôn mới./.

Lại Kiều Trang/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục