Hoà Phú xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2024, Hoà Phú là một trong hai xã của huyện Chiêm Hoá đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao. Với việc tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kết quả rà soát mới đây của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Hoà Phú cho thấy, đến thời điểm này, xã đã đạt 12/19 tiêu chí theo quy định, hướng tới đích NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra.

Trường Trung học cơ sở Hoà Phú được xây dựng khang trang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Hoà Phú đã đạt được 12/19 tiêu chí nông thôn mới nag cao. Để hoàn thành 07 tiêu chí còn lại (Giao thông, Giáo dục, Cơ sở vật chất văn hoá, Thông tin và truyền thông, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống); cấp uỷ, chính quyền xã Hoà Phú đang nỗ lực, quyết tâm, thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân.

Để triển khai thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, Đảng ủy, chính quyền xã xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt. Với quan điểm luôn lấy “dân làm gốc”, mọi việc đều được dân bàn bạc, dân làm và dân hưởng thụ. Cùng với đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, huy động sức dân bằng nhiều hình thức, như: chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo vườn tạp, trồng cây xanh ven đường, phát dọn hành lang, trồng hoa, xây dựng tuyến đường tự quản... Qua đó, nhân dân đồng thuận cao, sẵn sàng hiến đất, ngày công, vừa tham gia vừa giám sát trong quá trình thực hiện. Đến nay, 13/13 thôn trên địa bàn xã đều xây dựng tuyến đường mẫu, trong đó huy động thành công sức dân hoàn thành nhiều chỉ tiêu. Tiêu biểu, các thôn Lăng Quậy, Cây La, Đèo Chắp, Càng Nộc, Lăng Cuồng hoàn thành tuyến đường hoa; các thôn Nà Tàng, Đồng Bả, Gia Kè, Khuôn Hang hoàn thành tuyến đường thắp sáng đường quê; lắp đặt biển chỉ dẫn đường có thôn Đồng Bả, Càng Nộc, Gia Kè, Cây La, Nà Tàng, Làng Đẩu. Phong trào hiến đất xây dựng các công trình dân sinh cũng được lan tỏa rộng khắp. Trong 02 năm 2020 - 2021, xã đã có 13 hộ dân hiến 800 m2 đất để xây dựng 03 cầu dân sinh qua các thôn Lăng Cuồng - Đồng Bả, Cây La, Lăng Khán... Sự đồng thuận của người dân không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở, mà ở đó chính người dân là chủ thể và là người hưởng lợi.

Cùng với đó, xã Hoà Phú luôn chú trọng thực hiện tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Chính quyền xã đã có nhiều giải pháp khuyến khích thúc đẩy phát triển sản xuất; phối hợp cùng các cấp, ngành, xây dựng và triển khai thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, dự án để người dân phát triển sản xuất. Đến nay, xã đã xây dựng được một số mô hình như nuôi trâu sinh sản, nuôi trâu vỗ béo, trồng rau sạch, nuôi ốc nhồi... Xã Hoà Phú hiện có khoảng 35 mô hình kinh tế có doanh thu trên 150 triệu đồng trở lên, các mô hình đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xây dựng nông thôn mới. Điển hình như mô hình kinh tế tổng hợp của ông Nông Xuân Hòa, thôn Lăng Quậy với diện tích đất 5.000 m2 quanh nhà, gia đình đã cải tạo đào ao thả cá rộng 2.000 m2, nuôi 500 con gà thả đồi và 70 con lợn thịt đã cho thu nhập mỗi năm trên 400 triệu đồng; mô hình trồng nấm của anh Hà Văn Tích, thôn Cây La với trên 5.000 bịch nấm đang cho thu hoạch, mỗi ngày anh thu hái từ 20 - 30 kg nấm, cho thu nhập trung bình từ 1 đến 1,5 triệu đồng/ngày…

Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện; năm 2023, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hòa Phú đã tổ chức Lễ phát động chương trình đổi rác thải tái chế lấy cây xanh, ngay tại buổi phát động, lượng rác tái chế thu được là trên 600 kg đổi lấy gần 1.000 cây xanh về trồng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phân loại rác thải nhựa, rác thải tái chế bảo vệ môi trường trong gia đình, cộng đồng. Đến nay, 13/13 khu dân cư thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, xây dựng các tuyến đường hoa, mô hình làm bằng gạch sinh thái; Đoàn thanh niên tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh thu gom, xử lý rác thải; Hội Nông dân thu gom vỏ thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật …và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tham gia của người dân.

Không chỉ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường mà các thiết chế văn hoá ở xã Hoà Phú cũng đang phát huy hiệu quả thiết thực, 100% các thôn đều thành lập các đội văn nghệ, đội bóng chuyền hơi và thường xuyên duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao…Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm đạt trên 88%; số thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá từ 90% trở lên; Trạm Y tế xã Hoà Phú đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; 100% chất thải y tế, chất thải nguy hại được thu gom xử lý đúng quy định 13/13 thôn đã đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào quy ước, hương ước của thôn để thực hiện; phong trào “Thắp sáng đường quê” đã lan tỏa đến tất cả các thôn trong xã mang lại hiệu quả thiết thực vừa giúp người dân thuận lợi đi lại, vừa đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống an vui cho người dân.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của cộng đồng và nhân dân; xã Hoà Phú đang nỗ lực hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xây dựng NTM nâng cao vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục