Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

- Huyện Hàm Yên đang triển khai đồng loạt việc đưa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại cơ sở. Đây là hoạt động nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện.

Xã Trung Hòa về đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương; tích cực tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay ...

Lâm Bình khơi dậy sức mạnh đoàn kết

Từ việc tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là trong thực hiện xây dựng ...

Chuyển biến ở Làng Chẩu

- Trong vòng 3 năm (2018 - 2020) thôn người Dao Quần trắng Làng Chẩu, xã Thắng Quân (Yên Sơn) hoàn toàn thay đổi. Khác xa với hình ảnh những con ...

Ðiện về sáng bản vùng cao

Hương sắc mùa xuân đang lan tỏa khắp các bản làng, thôn, xóm. Năm nay, 80 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở thôn Thài Khao, xã Yên Lâm, ...