Người có uy tín tiêu biểu: Những cá nhân làm giàu, đẹp thôn, bản

Trong chuyến công tác mới đây tại hai tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã tham dự Hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu của hai địa phương này, đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, người DTTS tiêu biểu đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm ...

Tân Thành xây dựng nông thôn mới

Với nền tảng là người dân, nòng cốt cũng là người dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới của Tân Thành đã vượt qua nhiều thách thức và đang đi đúng kế ...

Hiến đất làm đường ở Mãn Sơn

- Gần 7 km đường nhựa chạy vòng quanh thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn (Sơn Dương), đường thôn như đường phố thị. Đó là kết quả của công tác dân vận khéo và ...

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hoàng Khai

Xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là thực sự nâng cao đời sống về cả vật chất lẫn tinh ...