Sức mạnh ở Khâu Tinh

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Khâu Tinh (Na Hang) luôn chú trọng phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, coi đây là nền tảng quan trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tạo nên sức mạnh đoàn kết để hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng phát triển của địa phương.

Từ sản vật làng quê tiến vua thành OCOP

Thời xưa, mọi của ngon vật lạ đều được dâng tiến vua. Tục lệ này đã có hàng nghìn năm, thậm chí có nhiều triều đại còn xây dựng thành luật. Nhiều sản ...