Tuyên Quang: Nhiều đổi thay ở xã nông thôn mới nâng cao Thái Bình

Những con đường bê tông phẳng phiu, những hàng cờ, hoa rực rỡ dọc hai bên đường… là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi về xã nông thôn mới nâng cao Thái Bình, huyện Yên Sơn – một trong hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang. Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã làm thay đổi diện mạo của xã trước đây vốn còn nhiều khó khăn, đồng thời tạo động lực giúp nhân dân địa phương từng bước vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Xã Tân Tiến (Tuyên Quang) 'chuyển mình'

Thời gian qua, với việc thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt, việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng Chương ...

Chuyện sợ giàu ở thôn Bản Phải

Xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) "về đích" nông thôn mới (NTM) năm 2020; toàn xã có 6 thôn thì có 5 thôn đạt chuẩn, trừ thôn Bản Phải, dù rằng ...