Quyết tâm về đích đúng hẹn

- Cùng với các xã chưa cán đích nông thôn mới, 11 xã đăng ký về đích năm 2020 đang dồn sức thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Giữa thời điểm vừa lao động sản xuất vừa chống dịch, nhiều phần việc đã được các địa phương thực hiện sáng tạo, với quyết tâm không trễ hẹn với kế hoạch đầu năm.

Mô hình mới trong xây dựng nông thôn mới

Việc xây dựng nông thôn mới (NTM) với cách làm phù hợp là rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cũng như góp phần bảo ...

Chiêm Hóa phát triển các sản phẩm OCOP

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được huyện Chiêm Hóa tích cực triển khai. Mỗi xã có ít nhất một sản phẩm chủ lực tiến tới xây dựng ...

Dân vận khéo

Nhiều năm qua, ông Mã Phúc Hương, dân tộc Tày, Bí thư Chi bộ thôn Làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã nỗ lực vận động người dân ...