Tuyến đường hoa nông thôn mới

Những con đường được bê tông sạch đẹp, những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu đây là những hình ảnh rễ bắt gặp tại các thôn, bản vùng cao huyện Lâm ...