Nơi Yên Bình hạnh phúc hơn

Người dân đồng lòng hiến đất mở đường, đóng góp tiền của xây dựng nhà văn hóa và nhiều công trình công cộng khác để làm cho cuộc sống của chính mình ...