Những thứ 7 tình nguyện

Dù ngày nắng hay ngày mưa, đều đặn vào mỗi thứ 7 hàng tuần, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... thuộc các cơ quan từ cấp huyện đến xã trên địa ...