Xã Thượng Lâm (Lâm Bình) nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Thượng Lâm (Lâm Bình) là 01 trong 09 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, chính quyền và bà con nhân dân xã Thượng Lâm đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu về đích xây nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đã đề ra. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã phân công cụ thể từng cán bộ phụ trách, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia cùng nhân dân trong các hoạt động. Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể tỉnh, huyện trong việc hoạt động tại cơ sở để tham gia vệ sinh, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nông thôn.