Mỹ Bằng tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2021, đến nay xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đang tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu về Tổ chức sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững theo hướng đô thị, kinh tế - hạ tầng hiện đại, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, lấy người dân làm chủ thể theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, Nhà nước và cán bộ đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện”.

Kim Quan xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được chọn là 01 trong 05 xã xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của tỉnh Tuyên Quang trong năm 2022, Đảng ủy, UBND xã Kim Quan đã tập trung lãnh, ...

Trường Sinh giải quyết các “điểm nghẽn”

- Vấn đề đơn thư khiếu nại và đường giao thông vẫn được coi là “điểm nghẽn” trên địa bàn xã Trường Sinh (Sơn Dương) thời gian qua nhưng đến nay đã ...

Khơi dậy sức dân

- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng nhiều việc làm thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ...

Yên Sơn khởi sắc nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều cách làm sáng ...