Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của mỗi địa phương, phải kể đến vai trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân triển khai, thực hiện xây dựng NTM. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

Xuân Vân quyết tâm về đích nông thôn mới

Những năm qua, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới (NTM), ...

Na Hang nỗ lực giảm nghèo

Nhờ phát huy tính dân chủ và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 22/7/2021 của Ban ...