Xã nông thôn mới vùng ven sông Lô

Về với vùng đất bãi bồi ven sông Lô trù phú thật dễ dàng nhận thấy sự đổi thay trên quê hương nông thôn mới. Bằng những cách làm sáng tạo, cùng với ...

Để người dân thực sự là chủ thể

Sau khi hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), các địa phương tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao. Một giải pháp được xem là ...