Liên kết sản xuất “chìa khóa” xây dựng nông thôn mới

Xác định liên kết sản xuất là “chìa khóa” để phát triển nông nghiệp, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động thúc đẩy, hỗ trợ người dân hình thành các chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tạo đà cho xây dựng nông thôn mới bứt lên.

Dồn sức xây dựng nông thôn mới

- Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2022, đây là thời gian “nước rút” để các xã về đích xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn ...