Đầu tư phát triển giao thông nông thôn góp phần đẩy nhanh quá trình về đích xây dựng nông thôn mới xã Minh Khương

Minh Khương là xã nằm ở phía Bắc của huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện 25km. Phía Bắc giáp các xã Bạch Xa, Yên Thuận, huyện Hàm Yên; phía Nam giáp xã Minh Dân và Sông Lô; phía Đông giáp xã Minh Dân; phía Tây giáp Sông Lô và xã Yên Phú, Yên Lâm. Với đặc thù của xã thuộc khu vực III, dân tộc Kinh chỉ chiếm 29,2%, còn lại là dân tộc thiểu số chiếm đa số là 70,8%, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao chiếm 57 %; Dân tộc Tày chiếm 13,5 %; còn lại là các dân tộc khác như: Thái, Cao Lan, La Chí, H.Mông, Mường, Nùng…dân cư không tập trung. Việc đi lại giao lưu giữa các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống giao thông chưa đồng bộ và do địa hình khó khăn, chia cắt, đặc biệt đi lại của nhân dân vào mùa mưa lũ.

Nỗ lực về đích đúng kế hoạch

Năm 2023 toàn tỉnh có 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) gồm: Xã Khâu Tinh huyện Na Hang; xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa; xã Minh Hương, Hùng ...

Thay đổi diện mạo giao thông nông thôn

Sau hơn 10 năm Tuyên Quang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư tương đối đồng bộ, ...

Hợp Hoà phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Hợp Hoà là xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) muộn nhất của huyện Sơn Dương, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự ...