Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” năm 2022 xã Chiêu Yên

Sáng ngày 15/07, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chiêu Yên đã tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2022. Hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Sức sống mới trên quê hương Hợp Thành

Về với xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ nét của một vùng nông thôn trước đây còn nhiều gian khó. Đó là ...

Đảng viên tiên phong làm vườn mẫu

- Khu vườn mẫu của đảng viên Nguyễn Việt Phong, thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh (Hàm Yên) giờ trở thành địa chỉ học hỏi của nhiều nông dân trong và ngoài ...