Phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình

Trong những năm qua, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình luôn tích cực triển khai việc hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến những hội viên khó khăn trên địa bàn. Từ nguồn vốn ưu đãi này đã giúp cho hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập và hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Nhân rộng “Tuyến đường hoa” ở Hùng Mỹ

Những ngày này, ai đi qua xã Hùng Mỹ của huyện Chiêm Hóa đều cảm thấy ấn tượng bởi những cung đường hai bên ngập tràn sắc hoa. Người dân địa phương ...

Ông Đường vận động làm đường

- Ở Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương), nhiều người vẫn thường gọi ông Mai Tiến Đường bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Đường đã có ...