Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.


Trường mầm non xã Xuân Thủy (Kim Bôi) được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ để đạt chuẩn.

Theo đó, để hoàn thành các tiêu chí, xã Xuân Thủy còn phải cứng hóa 2,96km đường giao thông nông thôn; xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu; xây dựng mới nhà văn hóa xã với tổng mức đầu tư 8,4 tỷ đồng; sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước tập trung tại xóm Bờ; thực hiện chương trình dự án giảm nghèo; xây dựng lực lượng dân quân  "vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng… 

Đồng chí Bùi Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Xuân Thủy cho biết: Trong những năm qua, mặc dù kinh tế của xã còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu xã đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, vận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước, coi quy hoạch đóng vai trò quyết định, định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét. Các hình thức tổ chức sản xuất, các loại hình dịch vụ được mở rộng đầu tư tạo sự chuyển biến trong xã. Thể hiện rõ nhất là thu nhập bình quân đầu người từ 39 triệu đồng năm 2020 tăng lên 42,1 triệu đồng năm 2023. Đời sống nhân dân từng bước cải thiện; phong trào xây dựng làng bản, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa được đẩy mạnh; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Tuy nhiên, việc tổ chức quy hoạch xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn, nhất là về quỹ đất sử dụng cho xây dựng cơ sở hạ tầng của xã chưa triệt để, phải sử dụng vào qũy đất nông nghiệp. Nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên còn hạn chế, ngân sách xã chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương. Chưa huy động được nguồn vốn của doanh nghiệp và nguồn đóng góp của nhân dân. 

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Năm 2024, xã Xuân Thủy phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đây là nhiệm vụ nặng nề, do vậy ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng cơ bản, hành lang giao thông, vùng sản xuất… Thực hiện hiệu quả các đề án về phát triển sản xuất như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Kim Bôi; đề án cải tạo vườn tạp; đề án trồng cỏ vỗ béo đàn bò. Đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Khuyến khích dồn điền, đổi thửa, thiết kế lại đồng ruộng phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với hiện đại hóa thủy lợi và cơ giới hóa sản xuất nhằm nâng cao năng xuất lao động. Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả hỗ trợ nông dân, phát huy chính sách tín dụng nhân dân.

Bên cạnh đó, xã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cải tạo nâng cấp công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Triển khai phong trào "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”. Hướng dẫn các hộ tập trung cải tạo, thâm canh ao, vườn để có cảnh quan đẹp và tăng thu nhập. Đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế.

baohoabinh.com.vn

Tin cùng chuyên mục