HÀM YÊN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Mời bạn về thăm vùng đất HÀM YÊN

Quê ta đó chuẩn bền NÔNG THÔN MỚI

Mục tiêu xã đạt đích như mong đợi

Thôn xóm mạnh giàu, hạnh phúc tới người dân

 

Đô thị văn minh các dân tộc tiến dần

Nông thôn hiện đại người dân được thụ hưởng

Luôn đoàn kết đi đầu trong mọi việc

Chung sức đồng lòng đường lối Đảng thi đua

 

NHÂN DÂN LÀM, Huyện kịp thời hỗ trợ

Giao thông, thuỷ lợi cùng chung mùa thắng lợi

Đào tạo nghề cho người dân phát triển

Xây dựng đẹp giàu làng quê mới khang trang

 

Xử lý rác thải cho sạch sẽ xóm làng

Trồng cây xanh rồi phát quang bụi rậm

Nâng cao chất lượng mọi nhà đều no ấm

Giám sát phong trào nghị quyết thấm người dân

 

Mô hình hay, cách làm mới nhân rộng

Chiến sỹ lực lượng luôn ân cần giúp sức

ĐIỆN ĐƯỜNG TRƯỜNG TRẠM các cấp cùng hợp lực

Mục tiêu đến rồi đạt chuẩn mức nông thôn.

Hoàng Thanh Thuý/ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục