Người có uy tín tiêu biểu: Những cá nhân làm giàu, đẹp thôn, bản

Trong chuyến công tác mới đây tại hai tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã tham dự Hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu của hai địa phương này, đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, người DTTS tiêu biểu đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Tân Thành xây dựng nông thôn mới

Với nền tảng là người dân, nòng cốt cũng là người dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới của Tân Thành đã vượt qua nhiều thách thức và đang đi đúng kế ...

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Hoàng Khai

Xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, mục tiêu cuối cùng là thực sự nâng cao đời sống về cả vật chất lẫn tinh ...

Sức bật trên vùng ATK

- Cơ sở hạ tầng được kiên cố hóa, đời sống của người dân ngày một khấm khá hơn, đó là cảm nhận của chúng tôi khi đến với vùng đất ATK trên địa bàn ...

Sơn Nam khát vọng nông thôn mới nâng cao

Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018. Kết quả này là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, ...

Tú Thịnh trên đường về đích nông thôn mới

Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo phát huy được vai trò chủ thể của người dân và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến ...