Quyết tâm về đích đúng hẹn

- Cùng với các xã chưa cán đích nông thôn mới, 11 xã đăng ký về đích năm 2020 đang dồn sức thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Giữa thời điểm vừa lao động sản xuất vừa chống dịch, nhiều phần việc đã được các địa phương thực hiện sáng tạo, với quyết tâm không trễ hẹn với kế hoạch đầu năm.