Bạch Xa nỗ lực về đích nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã Bạch Xa. Tuy còn gặp ...

Đất khó chuyển mình

- Trong nắng hè tháng 6, chúng tôi có dịp quay lại thôn Tân Lập, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) và chứng kiến sự đổi thay của vùng đất này. Men theo những ...

Đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ năm 2018 đến nay, Đảng uỷ chính quyền và nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đã linh hoạt, tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao 19/19 tiêu chí ...