Dồn sức về đích đúng hẹn

- Theo kế hoạch năm 2021, toàn tỉnh có 7 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn ở các xã đã có nhiều khởi sắc với hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, nhiều nhà kiên cố được xây dựng, quy mô sản xuất hình thành theo chuỗi, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Tân An chuyển mình

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí chính quyền địa phương và nhân dân xã Tân An đã và ...