Nghành Ngân hàng phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Kim Phú.

Từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, ngành Ngân hàng đã tích cực chung tay, góp sức cùng chính quyền, nhân dân xã Kim Phú thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đổi thay diện mạo nông thôn ngày càng tươi đẹp hơn.

Để không “lỡ hẹn”

- Huyện Sơn Dương phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM). Để không "lỡ hẹn" về đích NTM, các địa phương đang dốc sức, ...

Nhân rộng “Tuyến đường hoa” ở Hùng Mỹ

Những ngày này, ai đi qua xã Hùng Mỹ của huyện Chiêm Hóa đều cảm thấy ấn tượng bởi những cung đường hai bên ngập tràn sắc hoa. Người dân địa phương ...