Hàm Yên phấn đấu 70% lao động người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề

Ngày 11-6, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có 150 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu.