Yên Sơn: Phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, đội ngũ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Yên Sơn nói riêng đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể, nhờ đó đã góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Yên Thuận xây dựng nông thôn mới

Yên Thuận là xã xa nhất của huyện Hàm Yên, thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân, Yên Thuận đã thay ...

Trung Hà nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Là một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Chiêm Hoá, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ ...