Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng dự sinh hoạt chi bộ ở Minh Dân

Chiều ngày 3-6, Tổ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Đồng Tâm, Làng Vai, Thượng Lâm của Đảng bộ xã Minh Dân (Hàm Yên). Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đồng Tâm.

Đà Vị nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Tập trung các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu quốc gia trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), dưới sự đồng lòng xuyên suốt ...