Thành Long dồn sức về đích nông thôn mới

Thành Long là 01 xã của huyện Hàm Yên với trên 85% đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng với nền tảng là người dân, nòng cốt cũng là người dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới của Thành Long đã đang đi đúng hướng. Năm 2023, xã phấn đấu sẽ về đích xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành Long đang tập trung mọi nguồn lực dốc sức, để hoàn thành các tiêu chí NTM.

Trở lại Đức Ninh

Đến xã Đức Ninh thời gian này, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay nhanh chóng của mảnh đất nơi đây. Những con đường vào các thôn được bê tông hóa. ...