Hợp Hoà phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Hợp Hoà là xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) muộn nhất của huyện Sơn Dương, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, nhất trí của Nhân dân, Hợp Hoà đang nỗ lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí, góp phần "cán đích" trong thời gian sớm nhất, gắn xây dựng NTM với nâng cao đời sống người dân.

Yên Phú về đích xây dựng nông thôn mới

Với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đến nay xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Các cấp, ngành đang thẩm ...

Nâng tầm nông sản từ sản phẩm OCOP

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bước đầu hình thành ...

Thành Long xây dựng nông thôn mới

Thành Long là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên, xã có trên 85% đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao, đời sống ...