Tuyên Quang: Nông thôn mới thức dậy niềm tin

Không chỉ được biết đến là miền quê cách mạng, Tuyên Quang còn luôn ghi tên mình vào những phong trào những chương trình lớn của cả nước. Với tinh thần không ngại khó, ngại khổ lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đạt được rất nhiều kết quả trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng nhiều việc làm thiết thực, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh ...

Tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, ...