Nông thôn Chiêm Hóa nhiều đổi mới

TQĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chiêm Hóa không chỉ có cách làm hay, cách làm sáng tạo để đa dạng hóa nguồn lực đầu tư xây dựng, còn chú trọng đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Hạ tầng nông thôn của huyện đã được thay đổi đáng kể, điều kiện sản xuất, môi trường, văn hóa không ngừng được cải thiện…

Một đoạn đường được đổ bê tông thôn Đồng Ẻn, xã Kim Bình (Chiêm Hóa).

Là xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh vừa được công nhận, trong những năm qua, xã Kim Bình đã huy động và tập trung sức mạnh tổng lực nhằm thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Ma Quang Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình cho biết: Hiện nay, hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn và tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất; 13/13 thôn, bản đã xây dựng được nhà văn hóa mới, với diện tích 1.200 m2/nhà văn hóa; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 80% đường nội thôn, 60% đường nội đồng của xã đã được bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là hơn 54%, đến nay giảm còn hơn 6%... 

Cũng như xã Kim Bình, xã Yên Nguyên đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đề ra. Năm 2016, xã tiếp tục triển khai, vận động nhân dân để hoàn thiện hạ tầng điện, đường, trường học, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cải tạo vườn tạp, hàng rào, quy hoạch bố trí các công trình vệ sinh, tiếp tục hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo… 

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, huyện Chiêm Hóa đã tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, Chiêm Hóa đã thực hiện 67 dự án trồng trọt, chăn nuôi với kinh phí thực hiện trên 61 tỷ đồng cho 8.227 lượt hộ tham gia; Trong đó, xây dựng thành công nhãn hiệu Rượu chuối Kim Bình; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu tốt, từng bước xây dựng thương hiệu trâu Chiêm Hóa, lạc chiêm hóa, bánh gai Chiêm Hóa...

Cũng từ năm 2011, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hóa đã huy động được hơn 586 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất. Đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông nông thôn, đập thủy lợi, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, phòng học... Hiện xã Kim Bình, Yên Nguyên đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; Phúc Thịnh, Hòa An đạt 11 tiêu chí; Vinh Quang đạt 10 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu chí... 

Mục tiêu của huyện Chiêm Hóa là đến năm 2020 xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gồm: Hòa Phú, Vinh Quang, Phúc Thịnh, Tân Thịnh, Xuân Quang.    

 Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục