Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò cầu nối trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Tuyên Quang.

Đổi thay ở Trung Trực

- Thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, những năm qua, bà con nhân dân xã Trung Trực (Yên Sơn) đã tích cực tham gia hiến đất, đóng ...

Làm giầu chính trên quê hương

Với quyết tâm làm giầu chính trên quê hương, anh Đỗ Văn Lưu, năm nay 40 tuổi, hội viên Nông dân Chi Hội thôn Minh Khai xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, đã ...

Đội Bình xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, xã Đội Bình đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, nhất là sự chung sức đồng lòng của nhân dân.