Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh đã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Thực hành nêu gương Tân Tiến chuyển mình

- Thực hiện các quy định về nêu gương, Đảng bộ xã Tân Tiến (Yên Sơn) đã phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, ...

GƯƠNG HIẾN ĐẤT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thời gian qua, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn đã có sức lan tỏa rộng khắp tới đông đảo quần chúng nhân dân và ...

Chuyện ở Cây Khế

- Đến giờ, hẳn nhiều người ở Cây Khế (Đội Cấn) vẫn còn vẹn nguyên ký ức những ngày đầu về đây lập làng. 26 hộ từ xã Thổ Hoàng, huyện Ân Thi (Hưng ...

CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN XÃ NÔNG THÔN MỚI

Xã Mỹ Bằng là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Sơn và tỉnh Tuyên Quang về đích nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân dân ...