Học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

- Thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, Đảng bộ xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, sáng tạo gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Tâm huyết xây dựng nông thôn mới

- Nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, khéo léo trong công tác tuyên truyền, là nhận xét của nhiều người về ông Kiều Công Tuyên, Phó Bí thư chi bộ, ...

Người uy tín tiêu biểu ở thôn Làng Chạp

Là một người uy tín tiêu biểu ở xã Trung Sơn, ông Hoàng Văn Đương ở thôn Làng Chạp luôn phát huy vai trò trách nhiệm và giữ "ngọn lửa" đam mê trong ...