Đổi mới tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới tại Yên Sơn

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Sơn đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế trên lĩnh vực nông nghiệp là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, cải thiện nâng cao một bước đời sống nông dân, nông thôn. Đến nhiệm kỳ 2020-2025 huyện tiếp tục xác định phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa là giải pháp then chốt để phát huy hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn các xã của huyện gắn với việc thực hiện tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Khởi sắc ở xã nông thôn mới

- Đón năm mới ở các xã vừa cán đích nông thôn mới năm 2021 như háo hức, phấn khởi hơn. Những con đường, trường học, trạm y tế, kênh mương được xây ...

Góp sức xây dựng nông thôn mới

- Những năm qua, anh Đặng Văn Dũng (trong ảnh), Trưởng thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với cuộc vận ...