Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

- Thời gian qua, Hội LHPN xã Hoàng Khai (Yên Sơn) đã có nhiều chương trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng, tham gia, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thành công nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Khau Tinh xây dựng nông thôn mới

Na Hang là huyện nghèo theo quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, không những vậy xã Khau Tinh, huyện Na Hang lại là xã ...