Xây dựng Nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn: Đường mới, tư duy sản xuất mới

Thay vì đi bộ theo con đường dốc gồ ghề, xe máy nay đã chạy bon bon vào tận thôn, bản. Những đứa trẻ hôm nào phải học trong lớp học tranh tre, nứa lá, giờ đây vui hơn giữa trường lớp kiên cố, sạch sẽ. Xa rồi, cảnh mò mẫm làm việc dưới ánh đèn dầu, điện lưới Quốc gia nay đã phủ kín gần hết các thôn bản… Nhờ xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) đang đổi thay từng ngày.