Các công trình “thắp sáng đường quê”

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, phong trào “thắp sáng đường quê” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy nhiệt huyết, chung tay xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn, thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê nghèo...

Chuyện sợ giàu ở thôn Bản Phải

Xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) "về đích" nông thôn mới (NTM) năm 2020; toàn xã có 6 thôn thì có 5 thôn đạt chuẩn, trừ thôn Bản Phải, dù rằng ...

Khơi lòng dân trong xây dựng nông thôn mới

QĐND - Tập hợp sức dân là một trong những “con đường” đưa Nam Định cán đích trong xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2019. Đây cũng là sức mạnh nội ...