Từ sản vật làng quê tiến vua thành OCOP

Thời xưa, mọi của ngon vật lạ đều được dâng tiến vua. Tục lệ này đã có hàng nghìn năm, thậm chí có nhiều triều đại còn xây dựng thành luật. Nhiều sản ...