Nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

- Là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả thực hiện tiêu chí môi trường, giúp các xã “về đích” NTM đúng lộ trình.

Hà Giang: Nhiều cách làm sáng tạo

Với cách làm sáng tạo và tinh thần chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm, Phong trào thi đua "Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" ...