Tiêu chí lòng dân

Phú Nhuận là một trong những xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện Bảo Thắng và cũng là của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015. Tuy nhiên, đây ...