Tuổi trẻ Hòa Bình xung kích xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Với tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ, những năm qua, đoàn viên thanh niên (ÐVTN) các địa phương trong tỉnh đã hăng hái tham gia phong trào "Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, xây dựng nhiều công trình, thực hiện những phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.