Hà Tĩnh huy động gần 12,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Facebook

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” từ đầu năm 2021 đến nay, các địa phương của Hà Tĩnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, con em xa quê tài trợ 12,790 tỷ đồng xây dựng NTM.

Yên Bái: Nâng tầm sản phẩm OCOP

Thời gian qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh Yên Bái đã đạt kết quả tích cực, đến nay nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị ...