Giấc mơ vùng sâm Bố Chính ở Bản Tèn

Bản Tèn là miếng ghép khó khăn nhất trong bức tranh xây dựng nông thôn mới ở huyện Đồng Hỷ, thế nhưng bản người Mông này cũng có nhiều tiềm năng để ...