Quyết tâm giữ vững các tiêu chí nông thôn mới trong đại dịch

Xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái có hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, từ một xã khó khăn, Nghĩa Phúc đã "về đích" trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Để giữ vững tiêu chí NTM và xây dựng NTM nâng cao trong điều kiện bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19, xã đang tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong xây dựng NTM bằng những hành động, chương trình cụ thể.

Khơi lòng dân trong xây dựng nông thôn mới

QĐND - Tập hợp sức dân là một trong những “con đường” đưa Nam Định cán đích trong xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2019. Đây cũng là sức mạnh nội ...