XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VỀ CHẤT

ĐND - Kể từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai năm 2010, bộ mặt nông thôn ở nước ta thay đổi và phát ...