Hòa Bình xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu về đích xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm nay, xã Hòa Bình (Đồng Hỷ) đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh tuyên ...