Yên Bái: Nâng tầm sản phẩm OCOP

Thời gian qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh Yên Bái đã đạt kết quả tích cực, đến nay nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị ...