Sản xuất bền vững ở các xã nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2020, toàn tỉnh có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đồng Nai đã vượt mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM kiểu mẫu nhưng yếu tố chất lượng vẫn được đặt lên hàng đầu với các tiêu chí phát triển sản xuất bền vững, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Tiêu chí lòng dân

Phú Nhuận là một trong những xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện Bảo Thắng và cũng là của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015. Tuy nhiên, đây ...