Đăk Nông: Đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương đã tổ chức thẩm định đề nghị xét công nhận thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.... Giai đoạn vừa qua, xây dựng NTM được tỉnh Đắk Nông quan tâm, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hà Giang: Nhiều cách làm sáng tạo

Với cách làm sáng tạo và tinh thần chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm, Phong trào thi đua "Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" ...