Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

- Huyện Hàm Yên đang triển khai đồng loạt việc đưa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại cơ sở. Đây là hoạt động nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện.

Xuân sớm Thắng Quân

- Người dân thôn Phố Lang Quán hồ hởi bảo nhau treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thắng Quân (Yên Sơn). Từ thời xưa, sự sầm uất nơi ...

Chung tay bảo vệ môi trường

- Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương đã xây dựng ...