Tuyến đường hoa nông thôn mới

Những con đường được bê tông sạch đẹp, những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu đây là những hình ảnh rễ bắt gặp tại các thôn, bản vùng cao huyện Lâm ...

Sắc màu Pắc Củng

- Vượt qua những con dốc vắt vẻo, thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông (Na Hang) hiện ra với bức tranh nhiều màu sắc. Những nếp nhà sàn ẩn mình bên những ...

Thôn người Dao Cao Bình nỗ lực vượt khó

Thôn Cao Bình, xã Hùng Mỹ có 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm, nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực quyết tâm vượt khó ...

Hiệu quả công tác mặt trận ở khu dân cư

- Thiết thực hướng các phong trào, cuộc vận động về cơ sở, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt ...