Đổi rác lấy quà

Giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, lực lượng Thanh niên Hà Tĩnh triển khai mô hình 'đổi rác lấy quà', chung tay ...