Sơn Dương thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Cùng với các ngành chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển mạng lưới trường lớp, mở rộng quy mô giáo dục.

Thi đua xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Năm 2015 đã khép lại với nhiều kết quả đạt được trong cuộc xây dựng nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn, tăng 3 xã so với kế hoạch đề ra, diện mạo ...