Thi đua xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Năm 2015 đã khép lại với nhiều kết quả đạt được trong cuộc xây dựng nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn, tăng 3 xã so với kế hoạch đề ra, diện mạo nông thôn thêm nhiều khởi sắc.

Nông dân xã Kim Phú (Yên Sơn) tập trung ra đồng gieo cấy lúa xuân. Ảnh: Quang Chính

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh đã vận dụng sáng tạo, huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn vốn cho xây dựng NTM. Cùng với đó là việc khơi dậy tinh thần tự giác, hăng hái tham gia của nhân dân, nhờ đó, bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên. 

Năm 2015, tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên đại bàn đạt trên 1.227 tỷ đồng. Nguồn vốn đã được đầu tư xây dựng 773 km đường giao thông nông thôn; tu sửa 21 công trình thủy lợi; xây dựng 13 công trình hạ tầng lưới điện; 22 công trình trường học và một số hạng mục phụ trợ của trường học; xây mới, nâng cấp 169 công trình nhà văn hóa xã, thôn, bản... Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng các chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân cũng không ngừng được quan tâm, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 13,9% năm 2014 xuống còn 9,31%. Toàn tỉnh có 57 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, chiếm 44,2%. Với kết quả đó, đến hết năm 2015, đã có 10 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, chiếm 7,75%.

Tại xã Hoàng Khai (Yên Sơn) hơn 1 năm trở lại đây đã đang khoác lên mình bộ mặt mới, đường giao thông, trường học, trạm y tế... được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chí. Đồng chí Lưu Văn Khang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ năm 2014 đến nay, xã đã có 6 đầu điểm công trình được xây dựng với tổng số vốn trên 43 tỷ đồng.  Công trình Nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng trên diện tích trên 300 mét vuông, bao gồm cả các công trình phụ trợ khác, với tổng vốn trên 1 tỷ đồng. Công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng đúng vào ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là công trình có ý nghĩa nhất của Đảng bộ, chính quyền và người dân Hoàng Khai dâng lên Đảng trong mùa xuân này.


Trường Mầm non Xuân Quang (Chiêm Hóa). Ảnh: Việt Hòa

Cũng như Hoàng Khai, xã Tràng Đà (thành phố Tuyên Quang) bộ mặt nông thôn mới đã có những chuyển biến tích cực.  Đồng chí Vũ Thị Thu Hoài, Chủ tịch UBND xã cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng về kinh tế - văn hóa, xã hội. Cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 75%, hộ nghèo của xã đã không còn.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, kết quả đạt được của giai đoạn 2011 - 2015 là tiền đề, động lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn. Năm 2016, toàn tỉnh nâng tiêu chí bình quân là 11 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí so với năm 2015. Phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, gồm: Côn Lôn (Nà Hang), Vinh Quang (Chiêm Hóa), Đức Ninh (Hàm Yên), Nhữ Hán (Yên Sơn), Ninh Lai (Sơn Dương) và Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang). Để làm được điều này, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo tầng lớp nhân dân. Tại 6 xã này, bên cạnh việc phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư, tỉnh tập trung dành nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án để hoàn thành các tiêu chí. Và theo kết quả rà soát, nhu cầu nguồn lực cần có của 6 xã là trên 141 tỷ đồng. 

Cùng với phong trào thi đua xây dựng NTM, các địa phương tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất. Chú trọng xây dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. 

Ông Hà Xuân Khanh, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh (Hàm Yên) cho biết: xã rất phấn khởi được lựa chọn đạt chuẩn xây dựng NTM trong năm 2016. Xã lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp, qua đó phát động phong trào thi đua thôn điểm, hộ điểm trong xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân chủ động thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ an ninh trật tự…   

Bài, ảnh: Tuấn Hùng

Tin cùng chuyên mục