Phụ nữ xã Hùng Mỹ xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hùng Mỹ đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn trong toàn xã, góp phần đưa xã Hùng Mỹ về đích nông thôn mới năm 2022.

Tân Trào hôm nay

Trong những ngày cuối tháng 11, trở lại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, vùng quê cách mạng đã gợi nhớ về những năm tháng kháng chiến gian khổ trong ...