Yên Phú tạo bước phát triển gắn với du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Với lợi thế có vùng trồng cây ăn quả lớn như cam sành, thanh long, chè xanh… cùng những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân tộc thiểu số, huyện Hàm Yên đang tích cực triển khai việc phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, gắn kết các mô hình nông nghiệp với phát triển du lịch.

Chiêu Yên xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, xã Chiêu Yên về đích nông thôn mới, hiện nay, xã đang nỗ lực huy động sự vào cuộc của nhân dân cùng chung tay ...