Sơn Dương: Quan tâm các giải pháp bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023-2025, trong đó, năm 2023 huyện cần hoàn thành 2 tiêu chí về quy hoạch và chất lượng môi trường sống. Bởi vậy, cùng với chính quyền, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Sơn Dương đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng tổ chức thực hiện các phong trào, mô hình chung tay bảo vệ môi trường lan tỏa sâu rộng đến toàn thể nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng văn minh đô thị.

Tân Trào hôm nay

Trong những ngày cuối tháng 11, trở lại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, vùng quê cách mạng đã gợi nhớ về những năm tháng kháng chiến gian khổ trong ...