TỨ QUẬN PHÁT HUY NỘI LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Bằng sự cố gắng, nỗ lực chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đưa xã Tứ Quận hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp được triển khai, nhất là phát huy nội lực và khơi dậy ý chí quyết tâm của nhân dân.

Nhịp sống mới ở Phú Lâm

- Thôn Phú Lâm, xã Bình Phú (Chiêm Hóa) giờ đã có điện, lại sắp có con đường mới thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa, đời sống của nhân dân cũng ...

Bàn giao công trình tuyến đường

- Ngày 18-7, Huyện đoàn Chiêm Hoá đã tổ chức hoạt động tình nguyện hưởng ứng ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" tại xã Kiên ...

THÀNH QUẢ TỪ SỨC DÂN

Để hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Tứ Quận đã huy động được sự chung tay góp sức tích cực từ nhân dân trên địa bàn. Trong đó, nổi ...