Màu áo xanh tình nguyện trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần xung kích tình nguyện, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đang tích cực thi đua lao động, chủ động, sáng tạo với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với từng tiêu chí nông thôn mới.