THÁI BÌNH NÂNG TẦM NÔNG THÔN MỚI

Bằng những giải pháp phù hợp, khơi dậy được sự vào cuộc của nhân dân, xã Thái Bình đã trở thành một trong hai xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã Tân Tiến (Tuyên Quang) 'chuyển mình'

Thời gian qua, với việc thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt, việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng Chương ...