Yên Lâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024

Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2024. Để về đích đúng lộ trình, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM

Quyết Thắng xây dựng nông thôn mới

Với quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2024, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ...

Lang Quán quyết tâm về đích nông thôn mới

Đến hết 2023, huyện Yên Sơn có 14/27 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Năm 2024 xã Lang Quán, huyện Yên Sơn đã đăng ký về đích NTM. Để hoàn thành ...