Sức sống mới trên quê hương Hợp Thành

Về với xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ nét của một vùng nông thôn trước đây còn nhiều gian khó. Đó là ...