Công Đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể tham gia nông thôn mới tại xã Kiên Đài

Ngày 2/10, Công Đoàn cơ sở Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa đã tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, hướng dẫn, giúp đỡ các hộ gia đình thực hiện nội dung 03 sạch. Tham gia chương trình có đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Dân thụ hưởng ở Tân Thành

- Đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã phát huy tốt tinh thần người dân làm chủ thể trong thực hiện các tiêu chí. Với ...

Mỗi địa phương một cách làm

- Năm 2021, Tuyên Quang có kế hoạch hoàn thành 108 km đường bê tông nông thôn và 115 km đường giao thông nội đồng. Đến giữa tháng 9, các địa phương ...

Nói dân nghe làm dân tin

- Công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng và không dễ dàng của Đảng. Dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn hơn nhiều. Giai đoạn ...