Thanh niên Tứ Quận chung sức xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, xã Tứ Quận hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn xã. Trong đó, có sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Việc khó thành dễ

- “Nếu làm dân vận khéo thì việc khó cũng thành dễ, còn nếu làm không tốt thì dễ cũng thành khó. Vì vậy, trong công tác dân vận, người đứng đầu càng ...

Xây dựng nông thôn mới: Khó đâu gỡ đó

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nước phức ...