Khó vạn lần dân liệu cũng xong

- “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” - lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã để lại bài học quý báu, ...

Sức sống mới ở Tân Thịnh

- Được công nhận là xã nông thôn mới từ tháng 2-2020 nhưng không bằng lòng ở đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở Tân Thịnh (Chiêm Hóa) vẫn luôn nỗ ...