Nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước

- Tuyên Quang có đến 80% dân số sinh sống ở vùng nông thôn, nhưng người dân nông thôn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ về thiếu nguồn nước sinh hoạt. Chính vì vậy, việc giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân nông thôn đã và đang được tỉnh, ngành chuyên môn đẩy mạnh.

Dân biết, dân bàn, dân làm ở Nhân Lý

- “Khi nào nhân dân đồng thuận cao, chúng tôi mới triển khai. Nếu nhân dân chưa thực sự đồng thuận, chúng tôi tiếp tục họp bàn để đi đến thống nhất ...

Tiếp sức cho sản phẩm OCOP

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh qua đánh giá, đã công nhận 79 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Tỉnh đang có chính sách hỗ trợ ...

Tuyên truyền phải đi trước một bước

- Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ ...

“Đảng viên đi trước…”

- Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng ủy xã Đức Ninh (Hàm Yên) đã chỉ đạo các chi bộ khuyến khích đảng viên chủ động tìm ...