Hàm Yên quyết tâm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới

Sáng 13-1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các ngành dịch vụ có bước phát triển, sản xuất công nghiệp được duy trì.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm tiếp tục có chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên tập trung lãnh, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Cùng với đó, huyện quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; hoàn thành phương án bồi thường, chi trả, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia lao động với nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Trước mắt, huyện tập trung thực hiện hoạt động quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trường hợp khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, an toàn.

Bài, ảnh: Lý Thịnh/baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục