Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phùng Văn Hải ở thôn Lực Điền, xã Yên Bình. Ảnh: Kim Ly

Với phương châm “Hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động”, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, lồng ghép với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công; bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội; nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng NTM…

Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng khắp, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện tiêu chí môi trường, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đến các địa bàn dân cư, hướng dẫn xây dựng các mô hình tự quản tại cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện thu gom, xử lý, phân loại rác thải tại nguồn…

Trong 2 năm 2022 - 2023, toàn huyện xây dựng được 766 mô hình “Tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp” với chiều dài hơn 200 km, tổng kinh phí hơn 7,4 tỷ đồng.

Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì, nhân rộng 209 “Tuyến đường hoa phụ nữ” với chiều dài hơn 29 km, xây dựng các mô hình “3 sạch”, “Thu gom phế liệu tái chế, xây dựng quỹ ủng hộ phụ nữ nghèo”.

Hội Nông dân các cấp với mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật”, lắp đặt hơn 1.000 bồn chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật; Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn với phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… Toàn huyện xây dựng, cải tạo hơn 95 km rãnh thoát nước thải với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 tỷ đồng.

Giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đồng thời duy trì hoạt động tạo nguồn vốn vay cho hội viên ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc từ nguồn quỹ hội…

Công tác an sinh xã hội, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo thường xuyên được quan tâm, triển khai. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã vận động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 500 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, tặng hơn 8.400 suất quà Tết cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng…

Đồng hành với MTTQ, các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên nghèo thông qua các phong trào như vận động ủng hộ xây nhà mái ấm tình thương của Hội LHPN, Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Hội Cựu chiến binh, Quỹ Vì công nhân lao động nghèo của tổ chức Công đoàn…

Từ nguồn quỹ huy động, các tổ chức đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 57 ngôi nhà cho hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2023 giảm còn 0,61%.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường tích cực vận động nhân dân gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 100% thôn, khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước; tỷ lệ thôn văn hóa đạt 99,4%; gia đình văn hóa đạt 93,2%.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phát huy tốt vai trò tập hợp, huy động sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

       Người dân thôn Bình Trù, xã Cao Đại vẽ tranh tường làm đẹp làng quê.

Đến nay, huyện Vĩnh Tường có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 52 thôn đạt chuẩn thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu; 1 thôn đạt chuẩn thôn thông minh.

Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân và các tổ chức thành viên được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng.

Phát huy kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường tiếp tục gắn nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Phương Anh/baovinhphuc.com.vn

Tin cùng chuyên mục