Chương trình phát động phong trào

Thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023-2025 và Đề án 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh về tiếp ...

Xuân Về Trên Xã Nông Thôn Mới Đội Bình

Xuân đã về trên khắp đất trời quê hương, trong bức tranh nhiều sắc màu của xuân mới, với người dân xã Đội Bình mùa xuân năm nay đến sớm hơn, bởi xã ...

Hiện thực hóa khát vọng

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, đồng ...

Sắc xuân nông thôn mới

Không khí xuân mới đang lan tỏa khắp các bản làng, nẻo đường thôn quê của huyện Hàm Yên. Hân hoan đón xuân mới, nhân dân nơi đây có thêm niềm tự hào ...