Na Hang phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

- Huyện Na Hang là huyện vùng cao với xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM nhưng đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái và Thanh Tương. Số tiêu chí đạt bình quân 15 tiêu chí/xã.

Nhân Lý sản xuất chè an toàn

- Chè là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu ổn định cho người dân xã Nhân Lý (Chiêm Hóa). Để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, bảo đảm an ...

Sức bật Đồng Ca

- Đường làng, ngõ xóm phong quang, những ngôi nhà xây mái thái, nhà vườn, xen lẫn với nhà sàn, vườn cây, ao cá ngăn nắp, đường thôn bê tông phẳng lỳ, ...

Thắp sáng đường quê, thắp sáng tương lai

- Được triển khai từ năm 2013, những công trình thắp sáng đường quê do Tỉnh đoàn triển khai thực hiện từ nguồn vốn vận động đoàn viên thanh niên đóng ...

THÁI BÌNH NÂNG TẦM NÔNG THÔN MỚI

Bằng những giải pháp phù hợp, khơi dậy được sự vào cuộc của nhân dân, xã Thái Bình đã trở thành một trong hai xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang đạt ...

Xã Tân Tiến (Tuyên Quang) 'chuyển mình'

Thời gian qua, với việc thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt, việc phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng Chương ...