Giữ vững an ninh trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới

Để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 2/8/2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 926/QĐ-TTg).

Sức sống mới trên quê hương Hợp Thành

Về với xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ nét của một vùng nông thôn trước đây còn nhiều gian khó. Đó là ...