Xây dựng nông thôn mới: Khó đâu gỡ đó

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nước phức tạp kéo dài. Để khắc phục, các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2021 đã linh hoạt trong cách làm, triển khai nhiều giải pháp, xác định khó đâu gỡ đó để thực hiện các tiêu chí.

Sức vươn thị trấn trẻ

- Trong cái nắng đầu thu dịu nhẹ, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) căng tràn sức sống. Người dân hân hoan cho những khởi đầu mới, những bước chuyển mình ...